Home Services Agent Business Card Beauty Product Contact
PPG Pinless
USA/Canada 2.5¢
China 1.5¢
Cambodia 9.0¢
Germany 2.9¢
Laos 6.5¢
Mexico
2.9¢
Thailand
2.5¢
Philippines
13.5¢
Australia 3.0¢
Vietnam 6.4¢
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
click here
Dịch Vụ
Chương trình Pinless
là chương trình gọi điện thoại về Việt Nam trả tiền trước với giá rẻ nhất.
Gọi phút nào tính tiền phút đó.
Quí vị có thể tham gia chương trình bằng cách gọi cho nhân viên phục vụ ở số: 703-286-7806 / 703-966-0255 hoặc 1-800-341-9881
 
Khi tham gia chương trình Pinless quí vị sẽ có rất nhiều thuận tiện:
- Không cần chuyển đổi công ty điện thoại.
- Không cần bấm số Pin.
- Không bị hết hạn
- Âm thanh rõ ràng, không bị mất phút hay bị cắt ngang.
- Gọi phút nào tính phút đó.
- Không phải trả bất kỳ một lệ phí phụ nào khác.
- Nhân viên hỗ trợ khách hàng 7 ngày/1tuần bằng tiếng Việt.
Hướng dẫn cách gọi - How to use pinless service:

Trước hết quí khách cần biết số local access củq quí khách.

Bấm số Local Access để gọi, System sẽ cho quí khách biết là quí khách còn bao nhiêu tiền, sau đó bấm số 84 (Việt Nam) + 8 (Saigon) + Số phone quí khách muốn gọi.
  • Nếu quí khách muốn gọi đi tỉnh, quí khách cần biếi mã số của tỉnh, ví dụ tỉnh Long An là 70.
  • Nếu quí khách muốn gọi số phone di động của thân nhân quí khách, quí khách sẽ bấm 84 (Việt Nam) + 918198072 (số di động - nhớ bỏ số 0 đầu)

- Cách gọi ở Sàigòn: 84 + 8 + Số phone ở Sàigòn (có 7 số) .
- Cách gọi đi tỉnh: 84 + 70 (Long An) + Số phone ở Long An ( có 6 số) .
- Cách gọi điện thoại di động: 84 + Số di động (nhớ bỏ số 0 đầu)

click here
click here
click here
click here
click here
click here
Phim Bo
My Pham
Business Cards
The Dien Thoai
Sua Ong Chua
Sua Computer
Truyen Ngan
Truyen Ma
Truyen Cuoi
Tu Vi Dong Phuong
Tu Vi Tay Phuong
Thoi Trang
Lam Dep
Mon Ngon Viet
click here
click here
click here
Trang Nhà      |      Dịch Vụ      |      Đại Lý      |      Webdesign      |      Liên Lạc
© 2008 Goi VN Re Nhat. All Right Reserved.